Zavolajte nám (Po-Pi 9-19)

Obchodné podmienky

SPLOŠNO - odstop od pogodbe, pritožbeni postopek, reklamacije, varstvo osebnih podatkov

 

Pogoji in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe.

 

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena po odečtení manipulačního poplatku.

• odešlete dopis (email) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis

• zboží nám prosím zašlete na adresu: e-manikury.cz Jana Tichá, Křenická 2253/11,Praha 10, 100 00 spolu s dokladem o koupi.

• zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

• při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.


Reklamční řád

 

• na odebrané zboží platí záruka 2 roky od data doručení na Vaší adresu!

• záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

• doporučujeme, abyste po převzetí zboží okamžitě prohlédli a zjištěné závady oznámili do 3 dnů telefonicky nebo e-mailem, poštou nebo osobně na adrese uvedené na stránce o společnosti.

• doporučujeme, abyste po převzetí zboží okamžitě prohlédli a zjištěné závady oznámili do 3 dnů telefonicky nebo e-mailem, poštou nebo osobně na adrese uvedené na stránce o společnosti.

• ve svém oznámení uveďte podrobný popis zjištěné závady. Zboží je zapotřebí dodat k reklamaci kompletní.

• na základě předloženého vadného kusu zboží budete do 4 dnů informováni o dalším postupu vyřizování reklamace a to buď výměnou zboží nebo vrácením peněz.

• pokud je k vyřízení reklamace potřebný posudek dodavatelské organizace, může vyřízení reklamace trvat 30 dnů.


Reklamace uplatněná v záruční době

 

1) Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku v souladu se zněním zákona na ochranu spotřebitele a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

2) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)

- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,

- neodborným zacházením

- zboží bylo poškozeno živly

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním

Odesláním objednávky zároveň potvrzujete, že s výše uvedenými reklamačními podmínkami souhlasíte.


Ochrana osobních údajů

 

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu e-manikury.cz, a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se zásilkový obchod e-manikury.cz zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, zásilkový obchod e-manikury.cz se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb virtuálního zásilkového obchodu e-manikury.cz dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@e-manikury.cz
  2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.